Serviciile noastre

Serviciile noastre!

1. Instalații și rețele exterioare

 • Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
 • Instalații și rețele termice
 • Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică

2. Lucrări de finisare a construcțiilor

 • Tencuieli, placaje exterioare și interioare
 • Pardoseli
 • Produse din tâmplărie
 • Profile și ornamente decorative

3. Executarea construcțiilor

 • Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele
 • Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele
 • Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat
 • Clădiri din beton armat monolit
 • Lucrări de amenajare a teritoriului
 • Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel
 • Construcții din lemn
 • Produse din profile de aluminiu și policlorură de vinil

4. Terasamente și lucrări de teren

 • Lucrări de terasiere
 • Lucrări de drenaj

5. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

 • Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge
 • Izolații termice
 • Izolații anticorozive

6. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice

 • Cazane pe combustibil solid
 • Cazane pe combustibil lichid și gazos
 • Contoare de apă”